Home

  • Bơ Booth

    16 Tháng Mười Hai, 2019 by

    Bơ Booth là gì ( bơ bút là gì )? Bơ ( thực vật ) là gì? Bơ tiếng anh được gọi là Avocado.Bơ ( thực vật ) Persea Americana là một loại cây cận nhiệt đới có nguồn gốc từ México ( Puebla ) và Trung Mỹ, được phân loại thực vật có hoa, hai lá… Đọc tiếp

  • Bơ 034

    16 Tháng Mười Hai, 2019 by

    Bơ 034 là gì? Bơ ( thực vật ) là gì? Bơ tiếng anh được gọi là Avocado.Bơ ( thực vật ) Persea Americana là một loại cây cận nhiệt đới có nguồn gốc từ México ( Puebla ) và Trung Mỹ, được phân loại thực vật có hoa, hai lá mầm, họ Lauraceae.Cây bơ được trồng… Đọc tiếp

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Bắt đầu